FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

100/2000 Doktora Burslu/Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı Başvuru Koşul ve Kontenjanı

24.08.2017

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 -2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK DOKTORA PROGRAMI

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Başvuru Yapılabilecek Bölümler

Özel Şartlar:

T.C.

Yabancı Uyruklu

Nanobilim ve Nanomühendislik

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora  (Türkçe)

10*

4

Fizik (eğitim dahil), Kimya (eğitim dahil), Biyoloji (eğitim dahil), Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Nanoteknoloji, Tıp ve Mühendislik alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

a)ALES (SAY)’dan

en az 60 puan almış olmak.

b)Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak

*100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında “01.09.01. Mikro ve Nanoteknoloji” alanında çalışmayı kabul etmek şartıyla 3 (üç) öğrenciye maksimum 4 (dört) yıl süresince Doktora Bursu verilecektir. Burs müracaatı için tıklayınız.

A- BAŞVURULAR HAKKINDA                                                      

1- Başvurular 24 Ağustos – 05 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.         

2- Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.           

3- Başvuru adresi: http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  

4- Başvurular esnasında yanlış veya eksik beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5- Lisansüstü Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir.      

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar asıl ve yedek liste halinde ilan edilecektir.           

7-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü internet http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr sayfasından ilan edilecektir.

B- SINAV VE KAYIT                                               

1- Mülakat/Yazılı Sınav Tarihi                                                  06 Eylül 2017  

2- Kesin Kayıt Hakkı Kazanan ve Yedek Adayların İlanı       07 Eylül 2017  

3- Kesin Kayıt Tarihleri                                                             07-08 Eylül 2017         

4- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                                11-12 Eylül 2017         

C- BAŞVURU KOŞULLARI                                                 

1- Mezuniyet Koşulu :

Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:   

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

3- Yabancı Dil Bilgisi:                                               

Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

4- Diploma Mezuniyet Notu Koşulu:                                     

Doktora programına Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.           

D- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER     

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin (Doktora Programına Başvuranlar);

a- Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır. 

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                          

f- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                 

g- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin (Doktora Programına Başvuranlar);

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi

c) Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

d) Yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

e) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır. 

f) Türkçe programlar için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

g- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

h- Vesikalık fotoğraf  (2 adet). 

i) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ        

1- Doktora Programı için:

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F-KATKI PAYI ÜCRETLERİ          

Yabancı Uyruklu Öğrenciler                                      Katkı Payı\Ücret Miktarı       

Doktora Programı (Dönemlik)                                      800 TL

İLETİŞİM:                                                                

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                             

Tel: 0 216 280 22 45     e-posta: oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Tel: 0 216 280 23 51     e-posta: fbe@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr

Online Başvuru Formu için tıklayınız.