FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

100/2000 Doktora Burslu/Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı Başvuru Koşul ve Kontenjanı

01.02.2018

Online Başvuru Formu için tıklayınız.

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 -2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA

LİSANSÜSTÜ DOKTORA PROGRAMLARI

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Başvuru Yapılabilecek Bölümler

Özel Şartlar:

Nanobilim ve Nanomühendislik

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora  (Türkçe)*

3

Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nanoteknoloji, Mühendislik, Tıp ve Sağlık Programlarının her hangi birinden Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

a)ALES (SAY)’dan

en az 60 puan almış olmak.

b)Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak

*100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında “01.09.01. Mikro ve Nanoteknoloji” alanında çalışmayı kabul etmek şartıyla 3 (üç) öğrenciye maksimum 4 (dört) yıl süresince Doktora Bursu verilecektir. Burs müracaatı için tıklayınız. (Müracat formunu doldurup imzaladıktan sonra tarayıp fbe@medeniyet.edu.tr adresine mail atınız.)

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir. Bursiyerlere Mart ayından itibaren doktora eğitimleri sürecince (yüksek lisans eğitimi sonrası doktora eğitiminde 4 yıl) burs verilecektir. Detaylı bilgi aşağıdaki dökümanlarda sunulmuştur.

A- BAŞVURULAR HAKKINDA                                                   

1- Başvurular 01  – 08 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.           

2- Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.         

3- Başvuru adresi: http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  

4- Başvurular esnasında yanlış veya eksik beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5- Lisansüstü Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir.

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar asıl ve yedek liste halinde ilan edilecektir.           

7-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü internet http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr sayfasından ilan edilecektir.                                                        

B- SINAV VE KAYIT                                                         

1- Mülakat/Yazılı Sınav Tarihi                                            12 Şubat 2018           

2- Kesin Kayıt Hakkı Kazanan ve Yedek Adayların İlanı   13 Şubat 2018           

3- Kesin Kayıt Tarihleri                                                       14 Şubat 2018           

4- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                           15 Şubat 2018           

C- BAŞVURU KOŞULLARI                                                         

1. T.C. vatandaşı olmak.

2. Yüksek Lisans mezunu olmak veya halen doktora öğrencisi olup, tez aşamasına geçmemiş olmak.

3. İMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilgili doktora programlarına müracaat için gerekli koşulları sağlıyor olmak.

4. Verilen kontenjanlara herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir (657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/ Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında).

5. Mezuniyet Koşulu :

Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Diploma veya geçici mezuniyet belgesini henüz almamış olan adaylar online başvuruda bulunabilir fakat; bu belgelerini kesin kayıt esnasında sunmak zorundadırlar. Halen doktora öğrencisi olan adayların da yüksek lisans diplomasını sunmaları gerekmektedir.

6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:      

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

7. Yabancı Dil Bilgisi:                      

Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

8. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu:          

Doktora programına Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

1- Doktora Programı için:

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  yüksek lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Başarılı olan adayları burs almaya hak kazanabilmesi için ilgili doktora programına kesin kayıt yaptırmaları veya başvuru anında doktora öğrencisi olup, tez aşamasına geçmemiş olması gerekmektedir.

İLETİŞİM:                                                              

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ         

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                         

e-posta: oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Tel: 0 216 280 23 51 – 23 56

e-posta: fbe@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr