FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 GÜZ Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuru İlanı

24.08.2017

Başvuru Tarihleri: 24.08.2017-05.09.2017 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir. Burs miktarı: Aylık 1800 TL'dir.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı GÜZ yarıyılı için 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek  TEMEL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK Üst Alanı altında 01.09.01. Mikro ve Nanoteknoloji” alanlarda çalışmayı kabul etmek şartıyla 3 (üç) öğrenciye Doktora Bursu verilecektir. Yeni doktoraya başvuran öğrenciler de burslardan faydalanmak için başvuru yapabilirler.

100/2000 YÖK Doktora Bursları, 2017-18 yılı itibariyle başlayacak olup, bu kapsamda öğrencilerin GÜZ döneminden itibaren eğitim almaları sağlanacaktır. Öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay ve aylık 1800 TL (Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır) burs verilecektir. Detaylı bilgi için;

(http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29921725/100_2000_YOK_Doktora_Burslari_Kitapcigi.pdf/ )

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilgili doktora programlarına müracaat için gerekli koşulları sağlıyor olmak.

c) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

d) Enstitümüz bünyesinde yer alan doktora programlarından birinde kayıtlı olmak (tez aşamasına geçmemiş olmak kaydıyla) veya müracaat etmiş olmak.

e) Burs başvuru formunu (Ek-1) doldurarak Fen Bilimleri Enstitüsü’ne e-posta yoluyla (fbe@medeniyet.edu.tr) veya elden teslim etmek.