FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Adli Bilimler Tezli Y. L. P. Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar

07.08.2017

03 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı sınavında başarılı olarak Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri aşağıda yer almaktadır.

ANABİLİM DALI: ADLİ BİLİMLER

PROGRAM: ADLİ BİLİMLER

PROGRAM TÜRÜ:

I. ÖĞRETİM

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ASİL LİSTE

1

Hüsniye GENÇ

2

Ozan CİN

3

Mustafa ŞAHİN

4

Gökhan Kadir GÜNAYDIN

5

Gürkan TAŞDEMİR

6

Mert EJDER

7

Esra OĞUZCAN

KESİN KAYIT TARİHLERİ                                            

1- Kesin Kayıt Tarihleri                                             07 – 11 Ağustos 2017

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güney Kampüs 

Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 

Güney Kampüs B blok Zemin kat

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin ( I. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                            

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                            

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.  ALES, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süreleri 3 yıldır.                                                                                                                  

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. Yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 ingilizce veya % 30 ingilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olduğunu gösterir belge.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

f- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

g- Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli bir belge.

h- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.   

İLETİŞİM:                                                                                                                  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                                                             

Tel: 0 216 280 22 45       

e-posta:              oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                   

Tel: 0 216 280 23 56      

e-posta:              fbe@medeniyet.edu.tr  

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr