FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doktora Programına Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

26.01.2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı, Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programına kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda sunulmuştur.

ANABİLİM DALI: NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK

PROGRAM: NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK

PROGRAM TÜRÜ:

DOKTORA

ASİL LİSTE

S. NO

ADI

SOYADI

1

MEHMET

DAĞ

2

NAZLI IRMAK

GİRİTLİOĞLU

3

YUNUS EMRE

IŞIK

4

ENES

ATAŞ

5

KUBİLAY

GÜNER

YEDEK LİSTE

1

TUNÇ

KÖSE

2

ÖZKAN

AKGÜL

KESİN KAYIT TARİHLERİ                                            

1- Kesin Kayıt Tarihleri                                             29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018

2- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                06 – 09 Şubat 2018

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güney Kampüs 

Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 

Güney Kampüs B blok Zemin kat

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER     

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin (Doktora Programına Başvuranlar);

a- Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi.  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 5 yıldır. 

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                          

f- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                 

g- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM:                                                                                                                  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                                                             

Tel: 0 216 280 22 47       

e-posta:              oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                   

Tel: 0 216 280 23 51 – 23 56      

e-posta:              fbe@medeniyet.edu.tr  

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr