FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mülakat/Yazılı Sınav Tarih ve Saatleri

19.01.2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Programlarımıza alınacak öğrenciler için yapılacak olan mülakat/yazılı sınav tarih, saat ve yer hakkında bilgi aşağıda sunulmuştur. 

**Online Başvurusu onaylanan adayların sınava gelmeleri gerekmektedir.

Mülakat/Yazılı Sınav Tarih ve Saatleri (KUZEY KAMPÜS)

Program

Tarih/Saat

Yeri

Mülakat/Yazılı Sınav

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora

23 Ocak 2018
Saat: 10:30

H Blok H005 No’lu Derslik

Yazılı Sınav/Mülakat 

Mühendislik

Yönetimi Tezli

23 Ocak 2018
Saat: 10:30

A-Tıp Fakültesi

Dönem 2 Dersliği

(Zemin kat)

Yazılı Sınav

Mühendislik

Yönetimi II. Öğretim Tezsiz

23 Ocak 2018
Saat: 10:30

A-Tıp Fakültesi

Dönem 3 Dersliği

(Zemin kat)

Yazılı Sınav

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezli

23 Ocak 2018
Saat: 11:30

A-Tıp Fakültesi

Dönem 2 Dersliği

(Zemin kat)

Yazılı Sınav

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz

23 Ocak 2018
Saat: 11:30

A-Tıp Fakültesi

Dönem 3 Dersliği

(Zemin kat)

Yazılı Sınav

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Tezli

23 Ocak 2018
Saat: 10:30

K Blok K603 No’lu Derslik

Mülakat

Çevre ve Enerji Sistemleri

Mühendisliği Tezli

23 Ocak 2018
Saat: 13:30

F Blok F117 No’lu Derslik

Mülakat

Adli Bilimler Tezli

23 Ocak 2018
Saat: 13:30

H Blok H005 No’lu Derslik

Yazılı Sınav/Mülakat 

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Tezli

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler II. Öğretim Tezsiz

23 Ocak 2018
Saat: 10:30

23 Ocak 2018
Saat: 10:30

F Blok F116 No’lu Derslik

F Blok F116 No’lu Derslik

Mülakat

Mülakat

Moleküler Biyoloji ve

Genetik (İNG) Tezli

24 Ocak 2018
Saat: 10:00

F Blok F116 No’lu Derslik

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli

24 Ocak 2018
Saat: 13:00

K Blok K601 No’lu Derslik

Yazılı Sınav/Mülakat