FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı Mülakat Yeri ve Saati

05.09.2017

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programımıza alınacak öğrenciler için yapılacak olan mülakatın yer, tarih ve saati aşağıda sunulmuştur.

Yazılı Sınav Yer, Tarih ve Saati (KUZEY KAMPÜS)

Program

Tarih/Saat

Yeri

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora

06 Eylül 2017

Saat: 10:00

H Blok

H005 no'lu derslik (Zemin Kat)

Not: Online Başvurusu onaylananların mülakata gelmeleri gerekmektedir.