FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programına Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

07.09.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı, Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programına kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda sunulmuştur.

ANABİLİM DALI: NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK

PROGRAM: NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK

PROGRAM TÜRÜ:

DOKTORA

ASİL LİSTE

1

Ebubekir Can GÜNEŞ

2

Durdane YILMAZ

3

Derya AKYÜZ ŞENGÜN

4

Berçem YEMAN

KESİN KAYIT TARİHLERİ                                            

1- Kesin Kayıt Tarihleri                                                             07 Eylül 2017

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güney Kampüs 

Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 

Güney Kampüs B blok Zemin kat

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER     

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin (Doktora Programına Başvuranlar);

a- Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır. 

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                          

f- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                 

g- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM:                                                                                                                  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                                                             

Tel: 0 216 280 22 45       

e-posta:              oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                   

Tel: 0 216 280 23 56      

e-posta:              fbe@medeniyet.edu.tr  

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr