FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Seminer Sunumları

18.05.2017

H1 Blok - Fen Bilimleri Enstitüsü Dersliği, Derslik 1'de 05 – 09 Haziran 2017 tarihleri arasında Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri tarafından; 

1- Mikroalg Kullanılarak Üretilen Gümüş Nanopotüküllerin Prostat Kanser Hücrelerinde Anti Kanser Özelliğinin Araştırılması

2- Platin Nano Yapıları ile Grafit Yüzeyleri Arasındaki Nano-Sürtünme

3- Teronostik Nanoparçacıkların Kanser Tedavisinde Kullanımı

4- Mikroalglerde Oksidatif Stres ve Nötral Lipid Üretimi

5- Metal-Yarıiletken Kontakların Oluşumu ve Fiziği

6- Genipin Kullanılarak Elektrospinning Yöntemi ile  Elde Edilen Kollojen Nanofiberlerin Yapısının İn-Situ Bağlanması

7- Konik ve Çift-Konik Geometrili Nanogözeneklerde Parçacık Duyarlılığı Simülasyonu

8- Nanopipetler ve Uygulama Alanları

E-Blok K1-12 (Derslik 6)’de 05 – 09 Haziran 2017 tarihleri arasında  Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri tarafından; 

1- Asma Köprülerdeki Doğal Salınım Sayesinde Elektrik Enerjisi Üretimi

2- Arsenik İçeren Asidik Maden Sızıntı Suların Anaerobik Membran Biyoreaktör Kullanılarak Arıtılması

3- Aerobik MBR'de Sülfür Oksidasyonu

4- Yakıt Enjektörleri ve Emisyon Değerlerine Etkileri

E-Blok K1-47 (Derslik 7)’de 05 – 09 Haziran 2017 tarihleri arasında  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hasan Okan ADIYAMAN ve Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ahmet GÜL tarafından; 

1- Hüzme Yapılandırma (Beamforming)

2- Rf (Radyo Frekans) Enerji Soğurmada Yeni Etken Madde: Grafen Katkılı Soğurucular

başlıklı Seminer Sunumları gerçekleştirilecektir.

Seminer Sunumu yapacak olan öğrencilerimizin; seminer sunum tarih, saat ve yerlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Katılımınızı bekleriz.