FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar

10.02.2017

07 – 08 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı sınavlarında başarılı olarak Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri programlar itibariyle aşağıda yer almaktadır.

Fizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı

Çevre ve Enerji Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

KESİN KAYIT TARİHLERİ                                            

1- Kesin Kayıt Tarihleri                                            13 - 17 Şubat 2017

2- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                 20 - 21 Şubat 2017

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güney Kampüs 

Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 

Güney Kampüs B blok Zemin kat

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin (Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                               

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                            

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.  ALES Sayısal puanının GRE ve GMAT sınavları puanlarının dönüşüm tabloları için enstitümüz web sayfasına bakınız. ALES, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süreleri 3 yıldır.                                                                                                                  

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. Yurtiçi ve yurtdışında eğitim dili % 100 ingilizce ve % 30 ingilizce olanların;  en az dört yıllık bir lisans programından mezun olduğunu gösterir onaylı belge ile birlikte ibraz etmesi zorunludur.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

f- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

g- Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli bir belge.

h- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.   

2- Türk Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                               

b- Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                           

c- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                                                            

d- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

e- Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

f- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.      

3-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin ( II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

e) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

f) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

g) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

h) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

ı- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.      

ÖĞRENCİLERİN YATIRACAKLARI KATKI PAYI MİKTARLARI VE HESAP NUMARALARI 
Öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini Vakıflar Bankası Altunizade Şubesi, Vakıfbank İnternet Bankacılığı veya Vakıfbank ATM’lerinden  kendilerine atanmış olan öğrenci numarasından program türüne göre belirtilen hesaba yatıracaklardır. 

Program Türü

       Hesap Numarası

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Türk Uyruklu Öğrenciler İçin)

TR52 0001 5001 5800 7305 3237 28

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

TR52 0001 5001 5800 7305 3237 28

Türk Uyruklu Öğrenciler

Katkı Payı\Ücret Miktarı

Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim)

165 TL (15x165=2.475 TL Bir Dönemlik)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Katkı Payı\Ücret Miktarı

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)

165 TL (15x165=2.475 TL Bir Dönemlik)

NOT: 17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar katkı paylarını yatırıp dekontlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin KAYITLARI SİLİNİR. 

İLETİŞİM:                                                                                                                  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                                                             

Tel: 0 216 280 22 47       

e-posta:              oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                   

Tel: 0 216 280 23 51       

e-posta:              fbe@medeniyet.edu.tr  

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr