FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar

14.07.2017

10 – 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı sınavlarında başarılı olarak Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri programlar itibariyle aşağıda yer almaktadır.

Fizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı

Çevre ve Enerji Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

KESİN KAYIT TARİHLERİ                                            

1- Kesin Kayıt Tarihleri                                             17 - 21 Temmuz 2017

2- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri               24 - 25 Temmuz 2017

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güney Kampüs 

Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 

Güney Kampüs B blok Zemin kat

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin ( I. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                          

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                            

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.  ALES, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süreleri 3 yıldır.                                                                                                                  

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. Yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 ingilizce veya % 30 ingilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olduğunu gösterir belge.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

f- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

g- Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli bir belge.

h- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.   

2- Türk Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.   ALES, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süreleri 3 yıldır.

d- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                      

e- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                        

f-Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

g- Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.     

h- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Türk Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.          

b- Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                           

c- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                                                            

d- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

e- Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

f- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.     

4-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin (I. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

e) ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu belgesinin, aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla, fotokopisi.

f) Türkçe programlar için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

g) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

h) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

ı) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

i) Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.     

5-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

e) ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu belgesinin, aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla, fotokopisi.

f) Türkçe programlar için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

g) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

h) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

ı) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

i) Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.     

6-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin ( II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi.

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

e) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

f) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

g) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

h) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

ı- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.      

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIMIZIN DİKKATİNE!

Enstitümüz lisanüstü programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylarımızın;

T.C. Vakıflar Bankasına ait Şube, İnternet Bankacılığı veya ATM’lerinden Üniversite Harç İşlemlerinden (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)  kendilerine atanmış olan öğrenci numarası girilerek katkı payı ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir. 

Türk Uyruklu Öğrenciler

Katkı Payı\Ücret Miktarı

II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans

350,00 TL (12x350=4.200,00 TL Bir Dönemlik)

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

200,00 TL (15x200=3.000,00 TL Bir Dönemlik)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Katkı Payı\Ücret Miktarı

I. Öğretim Tezli Yüksek Lisans

800,00 TL (Bir Dönemlik)

II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans

350,00 TL (12x350=4.200,00 TL Bir Dönemlik)

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

200,00 TL (15x200=3.000,00 TL Bir Dönemlik)

NOT: 21 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar katkı paylarını yatırıp dekontlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin KAYITLARI SİLİNİR. 

İLETİŞİM:                                                                                                                  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                                                             

Tel: 0 216 280 22 45       

e-posta:              oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                   

Tel: 0 216 280 23 56      

e-posta:              fbe@medeniyet.edu.tr  

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr