FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar

26.01.2018

23 – 24 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı sınavlarında başarılı olarak Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri programlar itibariyle aşağıda yer almaktadır.

Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı

Çevre ve Enerji Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mühendislik Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimleri  II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı;  Tezsiz programların açılmasında gerekli öğrenci sayısına ilişkin Senato esası gereği; İlan edilen II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına yapılan başvurularda müracaat eden veya sınavı kazanan öğrenci sayısı 12 (oniki) kişinin altında olması nedeniyle ilgili program açılmayacaktır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ                                            

1- Kesin Kayıt Tarihleri                                             29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018

2- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                06 – 09 Şubat 2018

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güney Kampüs 

Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 

Güney Kampüs B Blok Zemin kat

Kesin Kayıtlar 09:00-16:00 saatleri arasında alınacaktır. 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin ( I. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                          

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                            

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 5 yıldır. 

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. Yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 ingilizce veya % 30 ingilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olduğunu gösterir belge.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

f- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

g- Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli bir belge.

h- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.   

2- Türk Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 5 yıldır.  

d- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                      

e- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                        

f-Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

g- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Türk Uyruklu Olanlar İçin (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.          

b- Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                           

c- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                                                            

d- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

e-Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.     

KATKI PAYI ÜCRETLERİ

Ödeme bilgileri; ilgili programların kesin kayıt hakkı kazanan adayların ekinde belirtilmiştir.

Not : Harç ücreti, kayıt işlemi tamamlanıp öğrenci numarası alındıktan sonra yatırılacaktır.