FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Tezli Y.L.P. Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar

14.09.2017

13 Eylül 2017 tarihinde yapılan Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı sınavında başarılı olarak Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri aşağıda yer almaktadır.

ANABİLİM DALI: UYGULAMALI MATEMATİK VE HESAPLAMALI BİLİMLER

PROGRAM: UYGULAMALI MATEMATİK VE HESAPLAMALI BİLİMLER

PROGRAM TÜRÜ:

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ASİL LİSTE

1

Doğan YANGÖZ

2

Cüneyt DERE

3

İhsan GÜVENÇ

4

Yavuz YILDIRIM

KESİN KAYIT TARİHLERİ

1- Kesin Kayıt Tarihleri       15-18 Eylül 2017      

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Güney Kampüs

Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98

Güney Kampüs B blok Zemin kat

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER      

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin (Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuranlar);

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi aslıyla birlikte fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi aslıyla birlikte fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır. 

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. Yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 ingilizce veya % 30 ingilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olduğunu gösterir belge.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                      

f- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                        

g-Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge. 

h- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM:                                                              

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ         

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                         

Tel: 0 216 280 22 45  e-posta:

oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Tel: 0 216 280 23 51  e-posta:

fbe@medeniyet.edu.tr