FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Özel Öğrenci

Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini artırmak amacı ile enstitü ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. 

Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere devam ve başarı durumu, enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır. Her bir programa, ikiden fazla özel öğrenci kabul edilemez. 

Özel Öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. 

Öğrencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine ÜYK tarafından karara bağlanır. 

Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilirler. 

Özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin, alıp da başarılı oldukları derslerinden en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili enstitü ana bilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile saydırılabilir. Söz konusu dersler için başarı notu girilir.