FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yatay Geçiş

FBE bünyesindeki başka bir ana bilim dalında veya başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarı-yılını tamamlamış öğrenciler, enstitümüzün lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre enstitüde ve 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine göre Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrenciler, başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.

Yatay Geçiş Başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü akademik takviminde ilan edilen günlerde yapılabilir. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir;

1- Öğrenci, halen devam ettiği lisansüstü programda en az bir yarı-yılını tamamlamış olmalıdır.

2- Öğrenci, halen devam ettiği programda aldığı derslerinin tamamını başarmış olmalıdır.

3- Öğrenci, Enstitümüzde başvuracağı programın başvuru şartlarını (mezuniyet notu, ALES, Dil Puanı vs.) sağlamış olmalıdır.

4- Tezli bir programdan tezsiz bir yüksek lisans programına geçiş, en geç dördüncü yarı-yılın başına kadar yapılabilir.

5- Yatay geçiş başvurularında aşağıdaki belgeler gereklidir;

  • Yatay geçiş başvuru dilekçesi (form için tıklayınız)
  • Öğrencinin halen kayıtlı bulunduğu programla ilişiğini ve programın hangi aşamasında bulunduğunu gösteren öğrenci belgesi,
  • Öğrencinin halen kayıtlı bulunduğu programdaki not tablosu (transkript) belgesi,
  • ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
  • ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
  • Nüfus cüzdanının fotokopisi.
  • 2 adet fotoğraf
  • Öğrencinin halen kayıtlı bulunduğu programın ders içerikleri