FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

100/2000 Doktora Burslu/Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı Başvuru Koşul ve Kontenjanı

29.08.2018

Online Başvuru Formu için tıklayınız.

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 -2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA

LİSANSÜSTÜ DOKTORA PROGRAMLARI

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Başvuru Yapılabilecek Bölümler

Özel Şartlar:

T.C.

Yabancı Uyruklu

Nanobilim ve Nanomühendislik

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora  (Türkçe)*

5

2

Fizik (eğitim dahil), Kimya (eğitim dahil), Biyoloji (eğitim dahil), Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Nanoteknoloji, Tıp ve Mühendislik alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

a)ALES (SAY)’dan

en az 65 puan almış olmak.

b)Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak

*100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında “Mikro ve Nanoteknoloji” alanında çalışmayı kabul etmek şartıyla 3 (üç) öğrenciye maksimum 4 (dört) yıl süresince Doktora Bursu verilecektir. T.C. vatandaşı olan yüksek lisans mezunları başvuruda bulunabilecektir. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması da gerekmektedir. Doktora burs programından yararlanmak isteyenler aşağıdaki formu doldurarak Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir. Burs müracaatı için tıklayınız. (Burs müracat formunu doldurup imzaladıktan sonra tarayıp fbe@medeniyet.edu.tr adresine mail atınız. Mülakat/Yazılı Sınava geldiğiniz gün de ıslak imzalı halini Enstitü Sekreterliğine teslim ediniz.)

A- BAŞVURULAR HAKKINDA

1- Başvurular 30 Ağustos – 06 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru adresi: http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

4- Başvurular esnasında yanlış veya eksik beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5- Lisansüstü Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir.

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar asıl ve yedek liste halinde ilan edilecektir.

7-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü internet http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr sayfasından ilan edilecektir.

B- SINAV VE KAYIT                                               

1- Mülakat/Yazılı Sınav Tarihi                                                              07 Eylül 2018  

2- Kesin Kayıt Hakkı Kazanan ve Yedek Adayların İlanı                   07 Eylül 2018  

3- Kesin Kayıt Tarihleri                                                                         10 – 11 Eylül 2018      

4- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                                            12 Eylül 2018  

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Burs için T.C. vatandaşı olmak koşulu aranmakla birlikte doktora programına yabancı öğrenciler de müracaat edebilecektir.

2. Yüksek Lisans mezunu olmak veya halen doktora öğrencisi olup, tez aşamasına geçmemiş olmak.

3. İMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilgili doktora programlarına müracaat için gerekli koşulları sağlıyor olmak.

4. Burs için belirtilen kontenjanlara herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir (657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/ Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında).

5. Mezuniyet Koşulu :

Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Diploma veya geçici mezuniyet belgesini henüz almamış olan adaylar online başvuruda bulunabilir fakat; bu belgelerini kesin kayıt esnasında sunmak zorundadırlar. Halen doktora öğrencisi olan adayların da yüksek lisans diplomasını sunmaları gerekmektedir.

6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:   

T.C. Uyruklu öğrenci adaylarından; ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından; ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz.

7. Yabancı Dil Bilgisi:                                                

Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

4- Diploma Mezuniyet Notu Koşulu:                                     

T.C. Uyruklu öğrenci adaylarından; Doktora programına Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından; Başvuran adayların lisans veya yüksek lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde en az “2,50” olmak zorundadır.

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ        

1- Doktora Programı için:

T.C. Uyruklu öğrenci adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 70 olması gerekir.

Yabancı Uyruklu öğrenci adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; Yüksek lisans not ortalamasının %50’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 70 olması gerekir.

İLETİŞİM:                                                                

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                    

Tel: 0 216 280 22 47     e-posta: oidb@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Tel: 0 216 280 23 51     e-posta: fbe@medeniyet.edu.tr

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr