FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doktora Programına Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

06.07.2018

04 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı sınavında başarılı olarak Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri aşağıda yer almaktadır.

ANABİLİM DALI: NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK

PROGRAM: NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK

PROGRAM TÜRÜ:

DOKTORA

ASİL LİSTE

S. NO

ADI

SOYADI

1

İBRAHİM

GÜNDÜZ

2

DERAN

TURAN

3

SELÇUK KAAN

HACIOSMANOĞLU

4

FİKRİ ONUR

ÖZTIRPAN

5

ÖZKAN

AKGÜL

6

HİDAYET

GÖK

7

ALİ CAN

AKTAŞ

8

DENİZ

PARLAK

9

SELÇUK MİRZA

TERZİ

KESİN KAYIT TARİHLERİ                                            

1- Kesin Kayıt Tarihleri                                             09 – 13 Temmuz 2018

2- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                17 – 18 Temmuz 2018

KESİN KAYIT ADRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Kuzey Kampüs 

Ünalan Mh. D100 karayolu/yanyol Üsküdar/İSTANBUL

Kuzey Kampüs K Blok Zemin kat

Kesin Kayıtlar 09:00-16:00 saatleri arasında alınacaktır.Belirtilen saatlerden önce veya sonra kayıt işlemi yapılmayacaktır.

İşlemlerinizin uzamaması adına fotokopisi istenen belgeleri yanınızda bulundurunuz.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER     

1- Türk Uyruklu Olanlar İçin (Doktora Programına Başvuranlar);

a- Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b- Yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi.  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. 

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                          

f- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                 

g- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Fen Bilimleri Enstitüsüne başvurmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM:                                                                                                                  

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                   

Tel: 0 216 280 23 51 – 26 13      

e-posta:              fbe@medeniyet.edu.tr  

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr