FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mülakat/Yazılı Sınav Tarih ve Saatleri

14.01.2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Programlarımıza alınacak öğrenciler için yapılacak olan mülakat/yazılı sınav tarih, saat ve yer hakkında bilgi aşağıda sunulmuştur. 

***Online Başvurusu ONAYLANAN adayların sınava gelmeleri gerekmektedir.

Mülakat/Yazılı Sınav Tarih ve Saatleri (KUZEY KAMPÜS)

Program

Tarih/Saat

Yeri

Mülakat/Yazılı Sınav

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora

14 Ocak 2019

Saat        : 09:00

H Blok H005 No’lu Derslik

Yazılı Sınav/Mülakat 

Mühendislik

Yönetimi Tezli

14 Ocak 2019

Saat        : 11:30

K Blok K401 No’lu Derslik

Yazılı Sınav

Mühendislik

Yönetimi II. Öğretim Tezsiz

14 Ocak 2019

Saat        : 11:30

K Blok K402 No’lu Derslik

Yazılı Sınav

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezli

14 Ocak 2019

Saat        : 10:30

K Blok K301 No’lu Derslik

Yazılı Sınav

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz

14 Ocak 2019

Saat        : 10:30

K Blok K302 No’lu Derslik

Yazılı Sınav

Çevre ve Enerji Sistemleri

Mühendisliği Tezli

14 Ocak 2019

Saat        : 13:00

F Blok F115 No’lu Ofis (Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA’nın ofisi)

Mülakat

Adli Bilimler Tezli

14 Ocak 2019

Saat        : 13:30

F Blok F116 No’lu Derslik

Yazılı Sınav/Mülakat 

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Tezli

14 Ocak 2019

Saat        : 10:00

F Blok F116 No’lu Derslik

Mülakat

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler II. Öğretim Tezsiz

*İlan edilen II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına yapılan başvurularda müracaat eden aday sayısı 12 (oniki) kişinin altında olması nedeniyle ilgili program açılmayacaktır.

Moleküler Biyoloji ve

Genetik (İNG) Tezli

14 Ocak 2019

Saat        : 10:00

F Blok F107 No’lu Ofis (Prof. Dr. Nihat DİLSİZ’in ofisi)

Mülakat

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli

14 Ocak 2019

Saat        : 14:00

H Blok H005 No’lu Derslik

Yazılı Sınav