FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ – DÖNEM PROJESİ SUNUMLARI

29.05.2018

TEZ – DÖNEM PROJESİ SUNUMLARI

28 Mayıs – 14 Haziran 2018 tarihleri arasında Tez/Dönem Projesi Sunumu için H Blok 0005 no’lu derslik kullanılacak olup, sunum tarih, saat ve sunum sonrası yapılacaklarla ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Katılımınızı bekleriz. 

Öğrencinin
Adı-Soyadı

Tez Konusu

Danışmanı

Sunum Tarihi

Sunum Saati

Selçuk Kaan HACIOSMANOĞLU

Elektro Eğirme Yöntemiyle Elde Edilen Kollajen

Nanofiberlerin Alternatif Yöntemler Kullanılarak Dayanıklılığının Arttırılması

Doç. Dr. Murat KAZANCİ

01.06.2018

11:00

Öğrencinin
Adı-Soyadı

Proje Konusu

Danışmanı

Sunum Tarihi

Sunum Saati

Özkan Eylem BARAN

Dördüncü Sanayi Devriminin (Endüstri 4.0) Gelişmekte Olan Ülkeler Sınıfında Yer Alan ve İşsizlik Problemi Olan Türkiye İçin Yaratabileceği Olası Sosyo-Ekonomik Problemler

DOÇ. DR. SEVDA AVCI

12.06.2018

11:00

Berrin Bengisu DEĞİRMENCİ

Toplam Kalite Yönetimi Ve Kalite Maliyetleri

DOÇ. DR. ÖZGÜR AKTAŞ

04.06.2018

11:00

Hilmi ALTINÇÖP

Veri Madenciliği İle Hava Kirliliği Tahmini

DR. ÖĞR. Ü. AYŞE BETÜL OKTAY

12.06.2018

10:00

Masum ACAR

Dünya, Ab ve Türkiye Özelinde Yenilenebilir Enerji Perspektifleri ve Politikaları

DR. ÖĞR. Ü HASAN KÖTEN

YAPILDI

Gökhan CİNGÖZ

Raylı Sistemlerde Bakım Onarım Sahasında Kobetsu Kaizen Uygulaması Ve Kazanımları

DR. ÖĞR. Ü. FATİH ÖZTÜRK

30.05.2018

15:00

MUSTAFA MAHMUT ORAN

İşletmelerde Ağ Güvenliği

PROF. DR. NİHAT KABAOĞLU

13.06.2018

13:00

BURAK BÜYÜK

Mikrodalga Sayısal Radyo Hattı Sistem Tasarımı

PROF. DR. NİHAT KABAOĞLU

13.06.2018

14:00

Dilşah GÖKOĞUZ

Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojilerinin Proje Süreçlerine Etkileri

Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA

11.06.2018

10:00

Emrah KAYA

Disbarik Osteonekroz Meslek Hastalığı ve Önlemleri

PROF. DR. M. NUREDDİN TÜRKAN

07.06.2018

10:30

TEZ SAVUNMASI SONRASI YAPILACAKLAR:

Savunmadan sonra 3 gün içinde;

1.) Sınav tutanağı (1 Adet)

2.) Tez değerlendirme formu (3 Adet) – Her bir jüri üyesi ayrı ayrı dolduracak.

Enstitüye teslim edilir.

Savunmadan sonra 1 ay içinde;

1.) Tez (karton kapaklı, renkli çıktı, 3 adet)

2.) Cd’ yazdırılmış hali (3 adet) – Pdf ve Word hali olmalı, Pdf ve Word hali adlandırması YÖK Ulusal Tez Merkezinden öğrenci tarafından alınacak olan referans numarası olacak, ayrıca imzalanmış olan onay sayfasının pfd hali taranarak cd’ye yüklenmeli.

3.) Etik intihal raporu

4.) Tez veri giriş ve yayınlama izin formu (2 adet) - YÖK Ulusal Tez Merkezinden öğrenci tarafından alınacak.

Enstitüye teslim edilir.

DÖNEM PROJESİ SUNUMU SONRASI YAPILACAKLAR:

Sunumdan sonra 3 gün içinde;

1.) Dönem projesi değerlendirme raporu (1 adet)

2.) Dönem projesi (karton kapaklı, renkli çıktı, 1 adet) – Danışmanınız da istiyorsa 2 adet

3.) CD’ye yazdırılmış hali (1 adet) Danışmanınız da istiyorsa 2 adet