FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Savunması, Seminer ve Proje Sunumu Yapacak olan Öğrencilerimizin Dikkatine

05.12.2018

Yüksek lisans tez savunması öncesi izlenecek yol;

02 – 10 Ocak 2019 tarihleri arasında (final haftasında) yapılacak olup anılan tarihlerden sonra yapılan hiçbir sunum değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tez teslimi yapılırken;

1. Tez teslim formu

2. 1 adet tez taslağı

3. 1 adet Cd’ye yazdırılmış hali

4. Etik intihal raporuyla birlikte Enstitü sekreterliğine teslim edilmelidir. 

5. Öğrencinin https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp

linkinden Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak, Tez Veri Giriş Formunu doldurması gerekmektedir.

İstenen evrakların 17.12.2018 tarihine kadar Enstitü sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

** Öğrencilerimizin tez konularını İMÜ Lisansüstü Yönetmeliği gereği 2. Yarıyılın sonuna kadar belirlemeleri gerekmektedir.

Dönem Projesi Sunumu öncesi izlenecek yol;

02 – 10 Ocak 2019 tarihleri arasında (final haftasında) yapılacak olup anılan tarihlerden sonra yapılan hiçbir sunum değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje teslimi yapılırken

1. Dönem projesi teslim formu

2. 1 adet proje taslağı

3. 1 adet Cd’ye yazdırılmış hali

4. Etik intihal raporuyla birlikte Enstitü sekreterliğine teslim edilmelidir.

İstenen evrakların 17.12.2018 tarihine kadar Enstitü sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/donem-projesi

Seminer Sunumu öncesi izlenecek yol;

02 – 10 Ocak 2019 tarihleri arasında (final haftasında) yapılacak olup anılan tarihlerden sonra yapılan hiçbir sunum değerlendirmeye alınmayacaktır.

Seminer sunumu için;

Seminer sunum formu sunum tarihinden 10 gün önce Enstitü Sekreterliğine teslim edilmelidir.

http://fenbilimlerienstitusu.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/seminer