FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez/Proje Savunması ve Seminer Sunum Tarih ve Yerleri

27.12.2018

02-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Tez/Dönem Projesi Savunması ve Seminer Sunumları gerçekleştirlecek olup, sunum tarih/saat, derslik ve sunum sonrası yapılacaklarla ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TEZ SAVUNMA

Öğrencinin
Adı-Soyadı

Tez Konusu

Danışmanı

Sunum Tarihi

Saati

Sunum Yeri

Rumeysa Hilal ÇELİK

Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Grafen Oksit Temelli Polimerik Nanofibröz Doku İskelelerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

Doç. Dr. Murat KAZANCİ 

08.01.2019

Saat:14.00

F Blok Toplantı Salonu

Ahmet GÜL

Rf (Radyo Frekans) Enerji Soğurmada Yeni Etken Malzeme: Grafen İçeren Kompozit Soğurucular

Doç. Dr. Sevda AVCI

02.01.2019

Saat: 11.00

F Blok Toplantı Salonu

Emin TARAKÇI

İş Hayatında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi

Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU 

02.01.2019

Saat: 10.00

F Blok Toplantı Salonu

İdris ARAZ

Metro Projelerindeki Tünellerde İkinci Kaplama Betonu Olarak Donatılı Püskürtme Beton Kullanımının Proje Maliyetine ve Süresine Etkilerinin Analizi

Dr. Öğr. Ü. Mücahit NAMLI 

02.01.2019

Saat:14.00

F Blok Toplantı Salonu

Abdulhamit TUTAN

Peyzaj Sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri Kapsamında Çalışanların İş Doyumu ve Bir Uygulama

Dr. Öğr. Ü. Fatih ÖZTÜRK 

03.01.2019

Saat: 11.30

E-Blok E135 (Derslik 8)

DÖNEM PROJESİ SUNUMLARI

Öğrencinin
Adı-Soyadı

Proje Konusu

Danışmanı

Sunum Tarihi

Saati

Sunum Yeri

Orçun AYÇA

Veri Merkezi Fiziksel Altyapı Güvenliği Standartlarının İncelenmesi ve Yatırımın Maliyetlerinin Optimizasyonu

Dr. Öğr. Ü. Ulaş VURAL

09.01.2019

Saat:14:30

F Blok Toplantı Salonu

Yasin ALTINTOP

Şirketlerde Agile Dönüşüm Ve Bir Dijital Reklam Ajansında Uygulamasının İncelenmesi

Dr. Öğr. Ü. Fatih ÖZTÜRK

03.01.2019

Saat:11:00

E-Blok E135 (Derslik 8)

Tümer KERVANCI

Komplike Sistemlerin bulut Üzerinde Orkestrasyonu

Doç.Dr. Özgür AKTAŞ

09.01.2019

Saat:14:00

F Blok Toplantı Salonu

Yiğit ER

Finans Yönetimi Alanında Hizmet Olarak Sunulacak Yazılımlarım (Saas) Ulusal Ölçekte Etkileri

Dr. Öğr. Ü. Ulaş VURAL

09.01.2019

Saat:13:30

F Blok Toplantı Salonu

Furkan SATOĞLU

Şehir İçi Metro Projelerindeki Tünellerin Tbm İle Yapılmasının Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi İle Mukayese Edilmesi

Dr. Öğr. Ü. Mücahit NAMLI

03.01.2019

Saat:14:00

F Blok Toplantı Salonu

Murat TURAN

Yükseköğretim Eğitim İndeksinin İller Özelinde İstatistiksel Analiz ve Kümeleme Yöntemleri ile Belirlenmesi

Dr. Öğr. Ü. Elif KARAKAYA

02.01.2019

Saat:10:30

E-Blok E135 (Derslik 8)

Ahmet AKYOL

Nüfus Artışı Ve Ulaşım Yöntemleri Arasındaki İlişki: İstanbul Ve Guanghou Üzerine Örnek Olay Analizi

Dr. Öğr. Ü. Erdoğan AYDIN

03.01.2019

Saat:11:00

F Blok 116 no’lu derslik

Ahmet Taha TÜFEKÇİ

Bağımsız Değişkenler Arası İlişki Bulma ve İlişkileri Kullanarak Gelecek Tahmini

Dr. Öğr. Ü. Elif KARAKAYA

02.01.2019

Saat:11:30

E-Blok E135 (Derslik 8)

Funda KESİCİ OCAK

PTT Şubelerinin İşlem Hacmi Ve Uzaklıkları Dikkate Alınarak, Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs) Yöntemi İle Yeni Lokasyonlarının Belirlenmesi

Dr. Öğr. Ü. Elif KARAKAYA

02.01.2019

Saat:12:00

E-Blok E135 (Derslik 8)

Barbaros SARGIN

Çevre Kirliliğine Etki Eden Parametrelerin Belirlenmesi, Aralarındaki İlişkilerin Tanımlanması Ve Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahminlerinin Yapılması

Dr. Öğr. Ü. Elif KARAKAYA

02.01.2019

Saat:11:00

E-Blok E135 (Derslik 8)

Ömer AKEL

Türk Hukuku Açısından Meslek Hastalıkları ve Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi

Dr. Öğr. Ü. Murat TÜMAY

07.01.2019

Saat: 11:00

H Blok 1. kat toplantı salonu

Hakan SORAR

Acil Durum Planı ve Risk Analizi Genelden Özele Bakış

Prof. Dr. M. Nureddin TÜRKAN

07.01.2019

Saat: 12:00

H Blok 1. kat toplantı salonu

Nida KARAKÖYLÜ

Güneş Enerji Santrallerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi ve Etkileri

Prof. Dr. Emine CAN

07.01.2019

Saat: 10:00

H Blok 1. kat toplantı salonu

Ömer KALE Türkiye’de Elektronik Fatura Dönüşümü ve Kurumsal Kaynak Yönetim (ERP) Sisteminde Uygulanması Dr. Öğr. Ü. Ayşe Betül OKTAY

02.01.2019

Saat:13.00

E-Blok E135 (Derslik 8)

SEMİNER SUNUMU

Öğrencinin
Adı-Soyadı

Seminer Konusu

Danışmanı

Sunum Tarihi

Saati

Sunum Yeri

Cihat COŞKUN

Türkiye’nin Sağlıkta Teknoloji Yatırım Politikalarının Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARAKAYA

02.01.2019

Saat: 12.30

E-Blok E135 (Derslik 8)

Emine Emel SARIGÜZEL

Endüstri 4.0 Nesnelerin İnterneti-Bilgi Güvenliği

Dr. Öğr. Ü. Fatih ÖZTÜRK 

03.01.2019

Saat: 10.00

E-Blok E135 (Derslik 8)

Muhammed Murat TUTAR

Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka

Dr. Öğr. Ü. Fatih ÖZTÜRK 

03.01.2019

Saat: 10.30

E-Blok E135 (Derslik 8)

Güldenur ÖZTEMUR

Sülfat İndirgeyen Bakterilerle FBMBR’de As Giderimi Ve Moleküler Tekniklerle Mikrobiyal Topluluğun İzlenmesi

Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA 

04.01.2019

Saat:10.00

F-116 no’lu sınıf

Doğancan ALPTEKİN

Fermi-Dirac Kuantum İstatistiği

Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT

08.01.2019

Saat: 14.30

E-Blok E135 (Derslik 8)

Esra TAYLAN

Yarıiletken Kontaklarda Enerji Band Diyagramları

Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT

08.01.2019

Saat: 14.00

E-Blok E135 (Derslik 8)

Emine KELEŞ

Eğitim Kurumlarında/Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. M. Nureddin TÜRKAN

07.01.2019

Saat: 14.00

F Blok Toplantı Salonu

Ayşe Sıddıka KIZILIRMAK Metabolik Yolak Analizleri Dr. Öğr. Üyesi M. Erkan KARABEKMEZ

09.01.2019

Saat: 11.00
F Blok Toplantı Salonu
Ezgi KESKE Alzheimer Hastalığında Nanoteknolojik Yaklaşımlar Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI

03.01.2019

Saat:09.30
F Blok Toplantı Salonu
Betül Damla KARABİBER Medikal Alanda Li-Fi Teknolojisi Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

10.01.2019

Saat:10.30
H Blok H005 no’lu derslik
Fatih ÇÖGEN  Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

10.01.2019

Saat:14.00
H Blok H005 no’lu derslik
Cihat ARSLAN Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

10.01.2019

Saat:13.00
H Blok H005 no’lu derslik

TEZ SAVUNMASI SONRASI YAPILACAKLAR:

Savunmadan sonra 3 gün içinde;

1.) Sınav tutanağı (1 Adet)

2.) Tez değerlendirme formu (3 Adet) – Her bir jüri üyesi ayrı ayrı dolduracak.

Enstitüye teslim edilir.

Savunmadan sonra 1 ay içinde;

1.) Tez (karton kapaklı, renkli çıktı, 3 adet)

2.) Cd’ yazdırılmış hali (3 adet) – Pdf olmalı, Pdf adlandırması YÖK Ulusal Tez Merkezinden öğrenci tarafından alınacak olan referans numarası olacak, ayrıca imzalanmış olan onay sayfası pdf dosyanın içinde olmalı.

3.) Etik intihal raporu (EYK kararı gereği; Danışman öğretim üyesi TURNİTİN programı üzerinden almalı)

4.) Tez veri giriş ve yayınlama izin formu (2 adet) - YÖK Ulusal Tez Merkezinden öğrenci tarafından alınacak.

DÖNEM PROJESİ SUNUMU SONRASI YAPILACAKLAR:

Sunumdan sonra 3 gün içinde;

1.) Dönem projesi değerlendirme raporu (1 adet)

2.) Dönem projesi imzalı haliyle(karton kapaklı, renkli çıktı, 1 adet) – Danışmanınız da istiyorsa 2 adet

3.) CD’ye yazdırılmış hali (1 adet) Danışmanınız da istiyorsa 2 adet

4.) Etik intihal raporu (EYK kararı gereği; Danışman öğretim üyesi TURNİTİN programı üzerinden almalı)

SEMİNER SUNUMU SONRASI YAPILACAKLAR:

Sunumdan sonra 3 gün içinde;

1.) Seminer değerlendirme formu imzalatılmış hali(1 Adet)

Enstitüye teslim edilir.