FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvuruları

18.01.2019

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 -2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

 YATAY GEÇİŞ/ ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Yatay Geçiş için Başvuru Yapabilecek Bölümler

Yatay Geçiş için Özel Şartlar

Yatay Geçiş

Özel Öğrencilik

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli (Türkçe)

2

2

En az 4 (dört) yıllık lisans

programlarından;

Biyomühendislik, Çevre

Mühendisliği, Kimya

Mühendisliği, Ziraat

Mühendisliği ve Kimya

Bölümlerinden mezun

olmak.

a) ALES (SAY)’dan

en az 60 puan almış olmak.
b) Yabancı Dil Sınavından en az en az 55 puan almış olmak (bk. B-3b).

Mühendislik Yönetimi

Mühendislik Yönetimi Tezli (Türkçe)

3

3

En az 4 (dört) yıllık lisans

eğitimi veren;

Mühendislik ve Teknoloji

Fakülteleri tüm bölümleri

ile Yönetim Bilişim

Sistemleri, Bilgisayar

Bilimleri, İstatistik ve

Matematik

Bölümlerinden mezun

olmak.

a)ALES (SAY)'dan

en az 70 puan almış  olmak. b)Yabancı Dil Sınavından en az 60 puan  almış olmak (bk. B-3b).

Nanobilim ve Nanomühendislik

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora  (Türkçe)

2

2

Fizik (eğitim dahil), Kimya

(eğitim dahil), Biyoloji (eğitim

dahil), Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Nanoteknoloji, Tıp ve

Mühendislik alanlarında Yüksek Lisans Programı mezunu olmak.

a)ALES (SAY)’dan

en az 60 puan almış olmak.

b)Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak

Nanobilim ve Nanomühendislik

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli

(Türkçe)

2

2

En az 4 (dört) yıllık lisans

eğitimi veren; Fen

Bilimleri, Mühendislik,

Tıp ve Nanoteknoloji

Bölümlerinden mezun

olmak.

a)ALES (SAY)’dan

en az 60 puan almış olmak.

b)Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak (bk. B-3b).

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezli (Türkçe)

4

YOK

En az 4 (dört)  yıllık tüm lisans bölümleri mezunları başvurabilir.

ALES (SAY)’dan

en az 55 puan almış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz* (Türkçe)

5

YOK

En az 4 (dört)  yıllık tüm lisans bölümleri mezunları başvurabilir.

Mühendislik Yönetimi

Mühendislik Yönetimi II. Öğretim Tezsiz* (Türkçe)

3

3

En az 4 (dört) yıllık

lisans eğitimi veren;

Mühendislik, Teknoloji

v e Mimarlık Fakülteleri

tüm bölümleri ile

Yönetim Bilişim

Sistemleri, Bilgisayar

Bilimleri, İstatistik,

Matematik, Ekonomi ve

İşletme Bölümlerinden

mezun olmak.

A- BAŞVURULAR HAKKINDA

1- Başvurular 14 – 18 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Başvurular Şahsen olarak yapılacaktır.

B- YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

1- Mezuniyet Koşulu:

  • Başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı lisansüstü programda kayıtlı olmak,
  • En az bir yarıyılını tamamlamış olmak,
  • Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmamak ve not ortalaması en az 3,00 olmak,
  • Disiplin cezası (yurtiçi) almamış olmak,

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

3- Yabancı Dil Bilgisi:

3a) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için; adayların kendi anadilleri dışında İngilizce dilinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

3b) Türkçe programlara başvurularda; yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 ingilizce veya % 30 ingilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun adaylar için yabancı dil belgesi zorunlu değildir.

4- Diğer Koşullar:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının yatay geçişle öğrenci kabulü için 14. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

C- ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının özel öğrencilik kabulü için 9. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.