FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 yılında rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsünde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Fen Bilimlerine dayalı olarak açılacak Fakültelerin bölümlerine göre yüksek lisans ve doktora programları yürütülecektir. Enstitümüzde eğitim faaliyetlerini sürdüren 5 adet Yüksek Lisans Programımız bulunmaktadır.  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde mevcut 14 adet bölüm Enstitümüz bünyesinde anabilim dalı olarak, zamanla aktif  hale getirilecektir. Bu anabilim dallarına bağlı olarak açılacak olan yüksek lisans ve doktora programları en kısa zamanda enstitümüz ana sayfasından ilan edilecektir.

Enstitümüz, üniversitemizin kuruluş amaçlarından en önemlisi olan araştırma üniversitesi olma hedefi yolunda, zengin altyapısı, deneyimli ve kaliteli öğretim elemanı kadrosuyla, fen bilimleri alanındaki yüksek öğretim ve araştırmaya gerekli katkıyı sağlamayı; üniversite-araştırmacı-sanayi üçgeninde arayüz hizmeti görerek aralarında arabulucu olmayı ve toplum, sanayi ve endüstri odaklı, ürün ve hizmet merkezli, ülkemiz menfaatlerine dönük ticari dönüşümleri olabilen çıktılar üretme endeksli bir enstitü olmayı hedeflemektedir.