FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Vizyon-Misyon

Misyon

Evrensel düzeyde üstün nitelikli, yenilikçi ve girişimcilik anlayışı kazanmış meslek uzmanları ve akademisyenler yetiştiren, güçlü akademik potansiyeli ile bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, seçkin bir kurum olmaktır.
 

Vizyon

Araştırmacı ve yenilikçi bir ruhu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye, evrensel, toplumsal etik değerlere ve kültürüne saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanlarında akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek. Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli gelişimi ve üst düzey bir kaliteyi sağlamayı teşvik eden ve bu gayretini politika ve prensipler düzeyinde katkılar ile etkin kılmaya gayret eden bir enstitü olmak. 
Üniversitenin sahip olduğu farklı disiplinleri bir araya getirerek disiplinler arası çalışma ve sinerjiyi toplum faydasına dönüştüren,  üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamayı hedefleyen çalışmalar yapma ve bu amaçla düzenlenecek politikalara katkı sağlamak.