FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Semineri

18.04.2016

Üniversitemiz Kuzey Yerleşkesi C Blok toplantı salonunda 18.04.2016 Pazartesi günü saat 11:00’de Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Ayşe Berna Altınel

"Eğiticili ve Yarı-Eğiticili Metin Sınıflandırması için Derlem Tabanlı Anlambilimsel Çekirdekler (ing. Corpus-Based Semantic Kernels for Supervised and Semi-supervised Text Classification)” konulu bir sunuş yapacaktır.

Destek Vektör Makineleri (SVM) gibi çekirdek temelli sınıflandırma algoritmalarının metin madenciliği görevinde kullanılması konusunda çalışmalarını dinleyiciler ile paylaşacak olan Dr. Altınel, yayın ve proje çalışmaları hakkında bilgi verecektir. Katılımınızı bekleriz.