FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İç Kontrol Şeması

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.2 Üst Yönetici Yazısı
1.2.1 Üst Yönetici Beklenti Yazısı
1.4.1 Faaliyet Raporları
1.5.1 Hizmet Envanteri Hizmet Standartları Formu

STANDART 1.6.1 İşlem Süreçleri Etik Değerler ve Dürüstlük

EÖİ.FYE.SR.01.Fakulte Yuksekokul Enstitu Sekreterligi Sureci

STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

2.1.1 Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu
2.2.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Misyon ve Vizyonu

STANDART 2.2.2 Görev Dağılım Çizelgeleri

1.Enstitü Müdürü Görev Dağılım Çizelgesi

STANDART 2.2.3 Görev Yetki ve Sorumluluk Forumları

1. Enstitü Görev Tanımlar Formu

STANDART 2.3.1 Görev Dağılımı Çizelgesi

2.3.1 Görev Dağılımı Çizelgesi

STANDART 2.5.1 Faaliyet Raporları

2.5.1 Faaliyet Raporları

STANDART 2.6.1.1 Hassas Görev Tespit Formu ve Prosedürleri

2.7.1.İş Takip Çizelgesi İŞ Takip programı

STANDART 3. Personel Yeterliliği ve Performansı

3.3.1 İhtiyaç Talep Yazısı

STANDART 4. Yetki Devri

4.1.3 Yetki Devri Listesi Formu

STANDART 5. Planlama ve Programlama

5.4.1 Periyodik İzleme ve Değerlendirme Raporu

STANDART 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri

7.1.1Kontrol Raporları

STANDART 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

8.1.1 Yazılı Prosedürler

STANDART 9. Görevler ayrılığı

9.1.1 Görev Dağılım Listesi

STANDART 10. Hiyerarşik kontroller

10.1.1 İş Akış Şemaları Paraf, İmza ve Onay

STANDART 11. Faaliyetlerin sürekliliği

11.1.1 Görev Dağılım Listesi

STANDART 13. Bilgi ve iletişim

13.2.1 Yönerge ve Mevzuat Web Ortamında Yayımlanması

STANDART 14.4.1 İş Takvimi

14.4.1 İş Takvimi

STANDART 15.6.1 Arşivler

15.6.1 Arşivler

STANDART 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

16.2.1 İnceleme Raporları

STANDART 17.2.1Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)

17.2.1Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)