FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İş Akış Şeması

BELGE ADI İNDİR
EÖİ.FYE.TL.25. Görevlendirme İşlemleri Talimat
EÖİ.FYE.TL.01. Personel Maaş İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.02. Kıst Maaş İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.03. 657 Sayılı Kanuna Göre Terfi Farkları İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.04. Doğum Yardımı İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.05. Ek Ders Ödemesi İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.06. Sınav İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.07. Jüri Ücreti Ödemesi İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.08. Fazla Mesai İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.09. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.11. Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.12. Emekli Yolluğu Ödemesi İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.13. Bütce Planı Talimatı
EÖİ.FYE.TL.14. İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.15. Kurul Oluşumu Talimatı
EÖİ.FYE.TL.16. Yönetim Kuruluna Üye Seçimi Talimatı
EÖİ.FYE.TL.17. Kurul Gündeminin Görüşülmesi Talimatı
EÖİ.FYE.TL.18. Yönetim Kurulu Gündeminin Görüsülmesi Talimatı
EÖİ.FYE.TL.19. Disiplin Kurulu Gündeminin Görüsülmesi Talimatı
EÖİ.FYE.TL.20. Yardımcı Doçent Ataması İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.21. Öğretim Üyeleri Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarının Atama İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.22. Bölüm Başkanı Atama İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.23. Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.24. Görev Süresi Uzatmaı İşlemleri Talimatı
EÖİ.FYE.TL.25. Görevlendirme İşlemleri Talimat