FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Başvuru

1. Mezuniyet Koşulu

a) Yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

a) Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

b) II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.3.

Yabancı Dil Bilgisi

a) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce dilinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

b) Türkçe programlarda yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 ingilizce veya % 30 ingilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olup Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunan adaylar için yabancı dil belgesi zorunlu değildir.

c) İngilizce programlarda yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 ingilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olup Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunan adaylar için yabancı dil belgesi zorunlu değildir.

d) II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a) Tezli Yüksek lisans programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

b) II. Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a) Tezli/Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) Doktora programına başvuru için: Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

c) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olması yeterlidir.

d) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

e) Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

f) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar.

6. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.