FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dönem Projesi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ YÜRÜTME KILAVUZU

DÖNEM PROJESİ KONUSUNUN ONAYLANMASI

 1. Yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin en erken 2. döneminde ve en geç 3. döneminde Dönem Projesi dersine kaydolarak başarıyla tamamlamak zorundadır. 

 2. Dönem Projesi dersine kayıt yaptıran öğrenci, ders döneminin ilk 3 haftası içinde danışmanıyla birlikte proje konusunu belirler ve "Dönem Projesi Öneri Formunu" ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına sunar.

 3. Proje konusu ilgili Anabilim Dalı Kurulunca görüşülür ve onaylanması durumunda Anabilim Dalı Başkanı oluruyla Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

 4. Dönem projesi önerisi vermemiş ya da önerileri onaylanmamış öğrenciler dersten başarısız sayılırlar.

DÖNEM PROJESİNİN HAZIRLANMASI

 1. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış dönem projesi danışman öğretim üyesi danışmanlığında öğrenci tarafından dönem içerisinde tamamlanmak zorundadır.

 2. "Dönem Projesi Hazırlama Kılavuzu" na göre hazırlanan dönem projesi basılı olarak en geç son ders haftasında danışman onaylı olarak enstitüye yazılı olarak sunulur.

 3. Üniversitemizin abone olduğu paket programlardan birinden alınacak etik raporu da öğrenci ve danışman imzalı olarak basılı dönem projesi ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilir. Bu etik raporda benzerlik kaynakça bölümü hariç en fazla %30 olmalıdır.

 4. Dönem projesinin tamamlanamaması durumunda öğrenci yetersiz notuyla değerlendirilir ve eğer kayıt hakkı kaldı ise takip eden dönemde tekrar derse kayıt olur ve önceki dönem onaylanmış olan proje konusunu tekrar eder veya danışmanı ile birlikte belirleyeceği yeni proje konusu için önceki bölümdeki prosedüre göre onay alır.

DÖNEM PROJESİ SUNUMU

 1. Öğrenciler dönem projelerini ilgili dönem sonunda sunum yaparak savunurlar.

 2. Sunumlar en geç final sınav haftasının son gününde tamamlanır.

 3. Sunumlar tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımına açık olacaktır.

 4. Sunum için ayrılan süre 20 dakika civarında olmalıdır. Sorulacak sorular ve cevaplamalar ile birlikte sunumun 30 dakikada bitirilmesi hedeflenir.

 5. Sunumlar öğrencinin danışmanı başkanlığında ve danışmanının önereceği, Enstitü Yönetim Kurulunun da karar vereceği 2 öğretim üyesi ile birlikte toplamda 3 öğretim üyesi tarafından oluşturulacak jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

 6. İmzalı “Dönem Projesi Değerlendirme Formu” Fen Bilimleri Enstitüsüne en geç final sınav haftasının son günü teslim edilecektir. 

İlgili formlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
01.02.2017 Dönem Projesi Kılavuzu
01.02.2017 Örnek Dönem Projesi
31.03.2017 Proje Öneri Formu
31.03.2017 Dönem Projesi Teslim Formu
31.03.2017 Dönem Projesi Değerlendirme Raporu