FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Seminer

LİSANSÜSTÜ SEMİNER DERSİ YÜRÜTME KILAVUZU

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin, bilimsel araştırma yapabilme, hakim olduğu bir konuyu belirli bir formatta hazırlayıp sunabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır.

  • DERS SÜRECİ

Seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci, ders döneminin ilk 2 haftası içinde danışmanıyla birlikte seminer konusunu belirler. 6. Hafta sonunda hazırlanan seminer raporunun ilk taslağı danışmana takdim edilir. Danışmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmalar yapılır. 10. Haftada öğrenci hazırladığı raporun son halini ve yapacağı sunuyu danışmanına teslim eder. Danışmanın “Seminer Sunum Formu” onaylaması halinde, öğrenci seminer dersi sunumu yapmaya hak kazanır.

Öğrenci Enstitü ve Anabilim Dalı panosuna asılmak üzere seminer duyurusu için afiş, poster ve “Seminer Sunum Formu” ile birlikte sunumundan en az 10 gün önceden enstitü sekreterliğine teslim edilir. Danışman ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından “Seminer Sunum Formu” onaylanmayan öğrenciler kesinlikle seminer sunumu yapamazlar.

  • SUNUM ZAMANI

Öğrencilerin hazırladığı seminer duyurusu afiş ve posterleri sunum tarihinden en az 1 hafta önce Enstitü,  Anabilim Dalı panosunda ve Enstitü web sitesinde ilan edilir.

  • SEMİNER SUNUMU

Seminer sunumu öğretim elemanlarına ve öğrencilerine açıktır. Seminer sunumu için ayrılan süre 20 dakika civarında olmalıdır. Sorulacak sorular ve cevaplamalar ile birlikte seminerin 30 dakikada bitirilmesi hedeflenir. Sunumun aşağıdaki düzen içinde anlatımı uygun olur.

  • SEMİNERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seminer, öğrencinin danışmanı tarafından konuya hâkimiyet ifade yeterliği, süreyi kullanabilme, sunum tekniği ve dinleyici ile iletişim kurma gibi ölçütler göz önünde bulundurularak yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

İlgili formlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
31.03.2017 Seminer Sunum Formu
31.03.2017 Seminer Değerlendirme Formu