FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Adli Bilimler

Adli Bilimler:

Disiplinlerarası bir bilim dalı olan Adli Bilimler, bilim ve hukukun ortak paydada buluştuğu yerdir. Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını hem multidisipliner bir program olması hem de kimyanın özel bir alanında uzmanlık sağlaması nedeni ile bu programda eğitim alacak olan öğrencilere Adli Bilimler alanında uzmanlaşma ve araştırma yapma imkânı sunmaktadır. 

Çeşitli adli vakalarda adaletin doğru biçimde tesisi ve gerek ceza hukuku gerek yargının diğer ayaklarının doğru hüküm verebilmesi için, vakaya ait delillerin, doğru toplanmış ve doğru değerlendirilmiş olması gerekir. Adli bilimler, pek çok bilim dalının bir arada çalışması ile bu noktada devreye girer. Adli Bilimler, bir suçun genel olarak Tıp, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarındaki farklı bulgularının incelenmesi, uygun laboratuvar teknikleri ile analiz edilmesi ve suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunan bir daldır. Elde edilen deliller alanında uzmanlaşmış kişilerin bulunduğu laboratuvarlarda hızlı ve güvenilir analizlerin gerçekleştirilmesiyle hukuk sistemine yardımcı olabilmektedir. Bu da disiplinlerarası çalışma ile mümkün olabilmektedir.

Program yeterlilikleri:

1. Disiplinlerarası Adli Bilimler alanını özümseyerek, temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik ve yaşam bilimlerdeki uygulama alanlarında tecrübelerini değerlendirebilir.

2.  Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri, Adli Bilimler kapsamında sentezleyerek yeni birikimler ve kavramlar geliştirebilir.

3.  Adli Bilimler alanından edindiği bilgi ve becerileri günümüz adli problemlerinin çözümü için kullanabilir.

4.  Adli Bilimlerin ilgi duyduğu alanında bireysel ya da disiplin içi ve disiplinler arası uzmanlık düzeyinde takımlarla çalışabilir.

5.  Adli Bilimlerin gerektirdiği sağlık, sosyal ve etik açılardan sorumluluk bilincini taşır. Bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.

6.  Adli Bilimlerin ilgi duyduğu alanında strateji, politika ve uygulama planları oluşturabilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirip /raporlandırma/projelendirme yapabilir.