FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ülkemizde sürdürebilir kalkınma için hem çevre hem de enerji üzerine akademik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Böylece, çevre kirliliği azaltılarak atıklar kaynaklara dönüştürülebilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin şekilde kullanılabilmesi için de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında çevre ile dost ve etkin teknolojilerin geliştirilmesi elzemdir. Dolayısıyla programın açılma gerekçeleri kısaca;

  • Ülkemizin çevre kirliği sorunlarının artması ve enerji ihtiyacında yoğun şekilde dışa bağımlı olması nedeniyle bu konuda akademik çalışmalara ihtiyaç duyulması,
  • Akademik çalışmalar ile sorunların çözümüne somut katkıların yapılabileceği düşünülmekte olup, bu kapsamda üniversite-sanayi-kamu işbirliklerine ihtiyaç duyulması,
  • Çevre kirliliğini önleyecek teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
  • Su ve atık su arıtımında yenilikçi ve etkin teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
  • Atık suların arıtılarak yeniden kullanılması için teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
  • Katı, sıvı ve gaz atıkların arıtımı için enerji etkin teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
  • Ülkemizin rüzgar, güneş, hidroenerji, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarının belirlenmesine ihtiyaç duyulması,
  • Çevre ve enerjiye yönelik yönetimsel stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
  • Rüzgar, güneş, hidroenerji, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
  • Atıkların enerjiye dönüştürülmesi için çalışmalara ihtiyaç duyulması.

 

Program Yeterlilikleri: 

Öğrenciler çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olacaklar ve kendi alanlarına dair temel bilim, mühendislik, biyoteknoloji ve enerjinin geniş alanı içinde olan sorunlara çözüm getirmeye odaklı derinlik kazanacaklardır. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra öğrenciler doktora programının veya üniversite dışında akademik düzeyde üst düzey pozisyonların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip olacaktır. Programımızdan mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinme amacında olan üniversitemiz misyonuna katkıda bulunacaktır.

 

 

Program Yöneticisi:
e-posta : erkan.sahinkaya@medeniyet.edu.tr