FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Günümüzde her teknik problemin elektrik, elektronik ve bilişim teknolojilerine bakan bir yönü mutlaka vardır. Bu nedenle, elektrik ve elektronik tabanlı ürünler ve sistemler yaşamımızın hemen hemen her alanında mevcuttur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği genel olarak bu tür ürünler ve sistemlerin tasarımını yapan bir mühendislik dalı olarak bilinir. Oysa Elektrik-Elektronik Mühendisliği, enerjinin üretimi ve dağıtımı, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere daha birçok türden iş sahasındaki ürünlerin ve sistemlerin projelendirilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımı ile ilgili geniş bir mühendislik dalıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bu alanlardaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış,  alanında özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen, sanayinin problemlerini bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen, etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Bu programdan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki yeterliliklere sahip olması beklenmektedir.

1.     Elde ettiği birikimi kullanarak alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilme ve yenilikçi çözümler üretebilme becerisi

2.     İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek elektrik ve elektronik tabanlı sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilme becerisi

3.     Elektrik-Elektronik Mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanabilme ve geliştirebilme becerisi

4.     Alanında yapılmış güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, derinlemesine izleyebilme ve kendini yenileyebilme becerisi

5.     Disiplin içi ve çok disiplinli takım çalışmalarında etkin biçimde katılma ve gerektiğinde liderlik edebilme becerisi

6.     Etik değerlere bağlı kalarak bilimsel çalışma yapabilme ve yayınlayabilme becerisi

Program Yöneticisi:

Doç. Dr. Nihat KABAOĞLU

e-posta : nihat.kabaoglu@medeniyet.edu.tr