FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fizik Mühendisliği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği, Lisans ve Yüksek Lisans programları birlikte açılmıştır. Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans programı Eylül 2016 itibariyle öğrenci alacaktır. Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı genç ve dinamik akademik kadrosuyla bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ülkemize her anlamda getirilmesine destek olmayı ve öncülük etmeyi hedeflemiştir. Akademik kadromuz, Fakültemiz bünyesinde kurulan Temel Bilimler Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalarla Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerimize kendi alanlarındaki uzmanlıklarını aktarmada öncü rol oynamayı hedeflemektedir.

Yüksek lisans programındaki öğrencilerimizin, uzmanlık alanlarında alacakları seçmeli dersler ve mevcut araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirecekleri çalışmalar ile teknolojiyi iyi kullanabilen, bilimsel araştırma yetenekleri en üst seviye de olan araştırmacılar olarak yetişmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin sunduğu imkânlar, gerek kütüphane gerekse laboratuvarlardaki gelişmiş cihazlar ile öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın ihtiyaçlarını giderecek düzeydedir.

Fizik Mühendisliği Yüksek lisans programı, TÜBİTAK 2023 Strateji belgesinde sekiz ana Stratejik Teknoloji Alanından biri olan ve yakın zamanda yüksek lisans programı olarak üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan “Nanobilim ve Nanomühendislik” Anabilimdalı ile disiplinler arası bir çalışma paydaşlığına sahip bir programdır.

Program Yeterlilikleri:

Bu programdan mezun öğrenciler;

  • Temel bilimlerle ilgili olarak, ilgi duyduğu alanda gerek bireysel ve gerekse grup içi uyum ve çalışma yeteneğini geliştirebilme
  • Bilimsel çalışmaların gerektirdiği sağlık, güvenlik, sosyal ve etik sorumluluklara sahip bilinçli bireyler olabilme
  • Alanında stratejik düşünebilme, uygulamaları planlayabilme ve kalite standartlarına göre değerlendirme yapabilme
  • İlgili olduğu alandaki yöntemleri kullanabilmenin yanında yeni çözüm yöntemleri de geliştirerek ortaya çıkan sonuçları sentezleyebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olma,
  • Sonuçta ortaya çıkan verileri, geçmişteki ve güncel gelişmelerle birlikte karşılaştırmalı olarak, yazılı, sözlü ya da görsel olarak ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda aktarabilme
  • Evrensel değerlere bağlı, çevreye karşı duyarlı ve sosyal adalet ilkelerine saygılı mesleki ahlaka sahip olma
  • Temel bilimleri mühendislik ve yaşam bilimlerindeki uygulamalar konusunda farkındalık oluşturma
  • Farklı disiplinlerden gelen bilgileri ve çalışmaları ülkemizde ve dünyada takip edebilme, bunları geliştirerek uygulayabilme yetkinliklerine sahip olurlar.

Program Yöneticisi:

Prof. Dr. M. Nureddin TÜRKAN

e-posta : nureddin.turkan@medeniyet.edu.tr