FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Nanobilim ve Nanomühendislik

  • Bir nanometre (nm) metrenin milyarda birine denk gelir. Daha iyi anlamak için: bir erkeğin sakalı ortalama saniyede 2 nm büyür.
  • Genel görüşe göre nanoteknoloji; 1-100 nm boyutlarda maddelerin anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip işlevsel hale getirilmesidir.
  • Nanoteknooji ile bilinen mühendislik yaklaşımları ile yapılamayan ürünler geliştirilebilir.
  • Nanoteknoloji demek; malzemelere yeni özellikler kazandıran, daha fonksiyonel, daha hızlı, daha az yer kaplayan, daha az enerji sarfeden, daha mukavemetli, daha ucuz ve olağanüstü yeni özellikler demektir.
  • Nanoteknolojinin, bütün endüstri alanlarını etkileyeceği düşünüldüğünden ekonomik etkileri kaçınılmaz olacaktır.
  • Nanoteknoloji ile kritik teknolojileri geliştirmek mümkün olduğundan, gelişmiş ülkelerde nanoteknoloji kritik ve öncelikli alan olarak desteklenmektedir.
  • Günümüzde bilimi üreten ülkeler güçlü ekonomilere sahiptir. Yüksek teknolojiye ödediğimiz miktar gittikçe artacağından ve bilim ve teknoloji üretemeyen ülkeler gün geçtikçe daha fakir hale geleceğinden, artık teknoloji transferiyle kalkınmak mümkün değildir.
  • TÜBİTAK 2023 Strateji belgesinde Nanoteknoloji alanını sekiz Stratejik Teknoloji Alanından biri olarak belirlemiştir.

Program Yeterlilikleri: 

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik: 

1) Çok disiplinli nanoteknoloji alanını özümseyerek, temel bilimler, mühendislik ve yaşam bilimlerdeki uygulama alanlarında farkındalık oluşturma

2) Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri, nanobilim ve nanomühendislik kapsamında sentezleyerek yeni birikimler, kavramlar ve teknolojiler geliştirme

3) Nanobilim ve nanomühendisliği ilgi duyduğu alanda geliştirme ve geliştirdiği yenilikleri uygulayabilme

4) Nanobilim ve nanomühendisliğin ilgi duyduğu alanında bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinlerarası uzmanlık düzeyinde çalışabilme

5) İlgi duyduğu alanla ilintili nanoteknolojik konulara hakim olma ve bu alanlarla disiplinler arası çalışma becerileri geliştirme

6) Nanoteknolojinin gerektirdiği sağlık, sosyal ve etik açılardan sorumluluk bilincini geliştirme

7) İlgi duyduğu alanda strateji, politika ve uygulama planları oluşturabilme ve elde dilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliği geliştirme

8) İlgi duyduğu alanla ilintili nanoteknolojik yöntemleri kullanarak yeni çözüm yöntemleri geliştirme, sonuçları değerlendirme, sentezleme ve yorumlama becerisi geliştirme

9) Alanındaki güncel gelişmeleri, kendi çalışma ve sonuçlarını yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde aktarabilme

10) Yaşam boyu eğitim gereksiniminde farkındalık, alanının yeni ve gelişmekte olan uygulamalarını takip etme becerisi geliştirme

Program Yöneticisi:

Doç. Dr. Murat KAZANCİ

e-posta : murat.kazanci@medeniyet.edu.tr