FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mühendislik Yönetimi

Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak içindir. 
Mühendislik Yönetimi, bütün mühendislik bölümleri ile ilişkisinin yanında sosyal bilimlere yakın bir programdır. Bu yüzden üniversitemizin bütün bölümleri ile ilişkili olacaktır. Sosyal Bilimlerde yönetim organizasyon, ekonomi, işletme, insan kaynakları, kalite yönetimi alanları ile ilişki içerisinde bulunacaktır. 


Program Yeterlilikleri: 

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik: 

1. Mühendislik lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, mühendislik yönetimi ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek. 
2. Mühendislik Yönetimindeki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek. 
3. Mühendislik yönetimindeki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 
4. Mühendislik Yönetimindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, mühendislik ve mühendislik dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek. 
5. Mühendislik yönetimindeki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 
6. Mühendislik yönetimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek. 
7. Mühendislik yönetiminin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek. 
8. Mühendislik yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek. 
9. Mühendislik yönetiminde özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 

Program Yöneticisi:

Doç. Dr. Özgür AKTAŞ

e-posta : ozgur.aktas@medeniyet.edu.tr